Syntropy System - Preparation 5

Syntropy System - Preparation 5 - Sarah Smuts-Kennedy

Sarah Smuts-Kennedy

Syntropy System - Preparation 5 2016steel (Fe), lime (Ca), copper (Cu), gold (Au), bronze (Cu + Sn), nickel (Ni), obsidian (SiO2 + Fe2, O3 + H2O + Al, c, Ca, K, Na, Fe), fuchsite (K(al, Cr)3, Si3, O10(OH)2)45 x 36.5 x 1 cm