Syntropy System - Preparation 16

Syntropy System - Preparation 16 - Sarah Smuts-Kennedy

Sarah Smuts-Kennedy

Syntropy System - Preparation 16 2016steel (Fe), lime (Ca), copper (Cu), gold (Au), obsidian (SiO2 + Fe2, O3 + H2O + Al, C, Ca, K, Na, Fe), fluorite (CaF2 + 9C, Cl, Fe, Ce, Y)45 x 36.5 x 1 cm