Syntropy System - Preparation 15

Syntropy System - Preparation 15 - Sarah Smuts Kennedy

Sarah Smuts Kennedy

Syntropy System - Preparation 15, 201645 x 36.5 x 1 cmsteel (Fe), lime (Ca), copper (Cu), silver (Ag), pyrite (FeS2 + Co, Ni, Sb + (Cu, Au, Ag, Zn), amethyst 9SiO2 + Al, Fe, Ca, Mg, Li, Na)