Stalactites

Stalactites - Michael Ciavarella

Michael Ciavarella

Stalactites, 201926 x 36 cmoil on linen$500.00