Toy

Toy - Guy Maestri

Guy Maestri

Toy 2019oil on linen41 x 46 cm