White Shadows

White Shadows - Emily Ferretti

Emily Ferretti

White Shadows 2013oil on linen122 x 97 cm