White Shadows

White Shadows - Emily Ferretti

Emily Ferretti

White Shadows, 2013122 x 97 cmoil on linen