Syntropy System - Preparation 11

Syntropy System - Preparation 11 - Sarah Smuts Kennedy

Sarah Smuts Kennedy

Syntropy System - Preparation 11, 201645 x 36.5 x 1 cmsteel (Fe), lime (Ca), copper (Cu), gold (Au), chrysocolla (CuSiO3. H2O + Al, Fe, P), carnelian (SiO2)